باشگاه مشتریان

پی نیت

Paynit

با پی نیت پاداش وفاداریت محفوظه ;)

پی نیت برنامه رایگانی است که بابت خریدهای روزمره ای که انجام می دهید به شما امتیاز می دهد.
توضیحات بیشتر

با پی نیت مشتری هات برمی گردن :)

با کمک پی نیت میتوانید مشتری های جدید بدست آورید و مشتری های قدیمی خود را وابسته تر کنید.
توضیحات بیشتر